1. tärningen är kastad

  tärningen är kastad, latin alea iacta est, bevingat ord som används med innebörden ”nu finns det ingen återvändo” och som skall ha yttrats av Caesar när han 10 januari 49 f.Kr. gick över floden Rubicon.
 2. Vem är det

  Vem är det, biografisk uppslagsbok, utgiven första gången 1912.
 3. Finlands sak är vår

  Finlands sak är vår, paroll i Sverige under vinterkriget 1939–40.
 4. Staten det är jag

  Staten det är jag, yttrande tillskrivet Ludvig XIV, se L’État c’est moi.
 5. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 6. är

  är se 4vara
  Svensk ordbok
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 10. judendom

  judendom är judarnas religion.