1. ära, skyldighet, vilja

  ära, skyldighet, vilja, Georg Carl von Döbelns valspråk som friherre.
 2. Ärans orden

  Ärans orden, grekiska Tagna aristias tis timis, orden instiftad 1975 av den grekiska regeringen som en förtjänstorden i fem grader, vilken ersatte den kungliga Georg I:s orden.
 3. ära

  3ära se era
  Svensk ordbok
 4. ära

  2ä`ra verb ~de ~t ORDLED: är-ar SUBST.: ärande
  Svensk ordbok
 5. ära

  1ä`ra subst. ~n ORDLED: är-an
  Svensk ordbok
 6. Ära vare Gud i höjden

  Ära vare Gud i höjden, NT 81: Ära i höjden åt Gud (Lukasevangeliet 2:14), inledningsorden till den s.k. änglahälsningen vid Jesu födelse.
 7. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 8. Zeus

  Zeus var den högste guden i den grekiska religionen.

 9. ärans och hjältarnas språk

  ärans och hjältarnas språk, omskrivande uttryck (perifras) för svenska språket.
 10. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.