1. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 2. Ilion

  Ilion, binamn på staden Troja.
 3. björnkult

  björnkult, riter, ceremonier och trosföreställningar beträffande björnen som ”heligt” eller religiöst betydelsefullt djur.
 4. ärad

  ä`rad adj. ärat ORDLED: är-ad
  Svensk ordbok
 5. paian

  paian, i antikens Grekland en rituell hyllningssång, ursprungligen kanske en hymn till läkedomsguden Paian, senare identifierad med Apollon.
 6. Sadi

  Sadi ( Mosharref od-din ebn Moṣleḥ Sa˙dī), född ca 1215, död 1292, iransk diktare.
 7. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 8. Eyvindr Skáldaspillir

  Eyvindr Skáldaspillir, 900-talet, norsk skald.
 9. publikum

  pub´likum subst., best. f. ~, neutr. ORDLED: publ-ik-um
  Svensk ordbok
 10. hedersgäst

  he`dersgäst subst. ~en ~er ORDLED: heders--gäst-en
  Svensk ordbok