1. Ärans orden

  Ärans orden, grekiska Tagna aristias tis timis, orden instiftad 1975 av den grekiska regeringen som en förtjänstorden i fem grader, vilken ersatte den kungliga Georg I:s orden.
 2. Nürnberglagarna

  Nürnberglagarna, antijudisk lagstiftning som antogs av den nazityska regeringen i samband med partidagen i Nürnberg i september 1935.
 3. Kirk Douglas

  Douglas, Kirk, egentligen Issur Danielovitj Demski, 1916–2020, amerikansk skådespelare av rysk härkomst.

 4. ärans och hjältarnas språk

  ärans och hjältarnas språk, omskrivande uttryck (perifras) för svenska språket.
 5. kinesiska muren

  kinesiska muren, benämning på de vall- och mursystem som genom historien uppförts i norra Kina som skydd mot olika nomadfolk.
 6. ansvar

  ansvar betyder ungefär ’att stå till svars’.
 7. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 8. vinterkriget

  vinterkriget, ”ärans vinter”, kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–40.
 9. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 10. heroer

  heroer, övermänskligt kraftfulla och begåvade män i grekisk myt, religion och litteratur, ofta resultat av föreningen mellan en gudom och en dödlig människa.