1. ära, skyldighet, vilja

  ära, skyldighet, vilja, Georg Carl von Döbelns valspråk som friherre.
 2. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 3. yazidier

  yazidier, yezidier, jezidier, jezider, jesidier, benämning på en religiöst definierad etnisk grupp; uppskattningsvis närmare 700 000.

 4. Oscar Romero

  Romero, Óscar, 1917–80, salvadoransk romersk-katolsk präst, ärkebiskop i San Salvador, El Salvador, från 1977, internationellt känd som talesman för förtryckta folkgrupper och för mänskliga rättigheter, helgon.

 5. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.