1. ärekränkning

  ärekränkning är ett brott.
 2. ärekränkning

  ä`rekränkning subst. ~en ORDLED: äre--kränk-ning-en
  Svensk ordbok
 3. injurie

  injurie, förolämpning, ärekränkning.
 4. skada

  skada, skadeståndsrättslig term för fysisk förändring som drabbar en person eller sak eller annan förändring till det sämre i en persons ekonomiska eller personliga förhållanden.
 5. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).
 6. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp är att hota eller tala illa om människor på grund av deras utseende, ursprung, religion eller sexuella läggning.
 7. August Palm

  Palm, August,Mäster Palm”, född 5 februari 1849, död 14 mars 1922, socialdemokratisk pionjär och agitator.

 8. förolämpning

  förolämpning kan vara ett brott.
 9. förtal

  förtal kan vara ett brott.
 10. chikan

  chikan, ursprungligen illojala processknep o.d.