1. ärekränkning

  ärekränkning, brottsbalkens gemensamma benämning på förtal och förolämpning.
 2. ärekränkning

  ä`rekränkning subst. ~en ORDLED: äre--kränk-ning-en
  Svensk ordbok
 3. förtal

  förtal kan vara ett brott.
 4. förolämpning

  förolämpning kan vara ett brott.
 5. injurie

  injurie, förolämpning, ärekränkning.
 6. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 7. lidande

  lidande, skadeståndsrättslig term för psykisk skada som vållas genom kränkningar av olika slag, t.ex. sexuella övergrepp, hotfullt uppträdande eller förtal (däremot inte personskada och dess följder).
 8. chikan

  chikan, ursprungligen illojala processknep o.d.
 9. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp är att hota eller tala illa om människor på grund av deras utseende, ursprung, religion eller sexuella läggning.
 10. John Wilkes

  Wilkes, John, 1725–97, brittisk politiker och publicist.