1. ärorika revolutionen

  ärorika revolutionen, engelska the Glorious Revolution, engelsk statsvälvning 1688–89, då den katolske kungen Jakob II avsattes till förmån för sin protestantiska dotter Maria II och hennes likaledes protestantiske gemål, den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. ärorik

  ä`rorik adj. ~t ORDLED: äro--rik
  Svensk ordbok
 4. ärofull

  ä`rofull adj. ~t ORDLED: äro--full
  Svensk ordbok
 5. Erik Johan Stagnelius

  Erik Johan Stagnelius var en författare i början på 1800-talet som har skrivit några av de vackraste dikterna i den svenska litteraturen.
 6. mandatområde

  mandatområde, tidigare kolonialt styrt territorium som efter första världskriget genom Nationernas förbund (NF) placerades under internationell kontroll och nationell förvaltning.
 7. Knut Lundmark

  Lundmark, Knut, född 14 juni 1889, död 23 april 1958, astronom, professor vid Lunds universitet 1929–55.
 8. Fader vår

  Fader vår, kristenhetens viktigaste bön och mest använda text, på många språk benämnd efter inledningsorden, så bl.a. på latin pater noster.
 9. Erik Axel Karlfeldt

  Karlfeldt, Erik Axel, född 20 juli 1864, död 8 april 1931, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1904 (ständig sekreterare från 1913), Nobelpristagare (postumt) 1931.
 10. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.