1. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 2. julirevolutionen

  julirevolutionen, oroligheter i Paris 1830, varvid den reaktionäre Karl X tvingades abdikera och ersattes av den liberalare Ludvig Filip I.

 3. doge

  doge, från 700-talet den högste ämbetsmannen i Venedig och från 1339 i Genua.
 4. harakiri

  harakiri, japanskt rituellt självmord som utförs genom att man med en kniv skär upp buken.
 5. primitivism

  primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå.

 6. ärofull

  ä`rofull adj. ~t ORDLED: äro--full
  Svensk ordbok
 7. Björketorpsstenen

  Björketorpsstenen, runsten i Björketorp, Blekinge, på sockengränsen mellan Listerby och Edestad inom ett gravfält från äldre järnåldern.
 8. nationalromantik

  nationalromantik är att hylla gamla traditioner i det egna landet och försöka skapa något nytt utifrån det.
 9. coup

  coup (franska, av latin colaphus, av grekiska kolaphos ’örfil’), slag, stöt, hugg; kupp.

 10. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.