1. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 2. julirevolutionen

  julirevolutionen, oroligheter i Paris 1830, varvid den reaktionäre Karl X tvingades abdikera och ersattes av den liberalare Ludvig Filip I.

 3. harakiri

  harakiri, japanskt rituellt självmord som utförs genom att man med en kniv skär upp buken.
 4. doge

  doge, från 700-talet den högste ämbetsmannen i Venedig och från 1339 i Genua.
 5. primitivism

  primitivism, föreställningar som i äldre och enklare stadier av civilisationen ser något bättre och mer förebildligt än rådande högre kulturnivå.

 6. ärofull

  ä`rofull adj. ~t ORDLED: äro--full
  Svensk ordbok
 7. Björketorpsstenen

  Björketorpsstenen, runsten i Björketorp, Blekinge, på sockengränsen mellan Listerby och Edestad inom ett gravfält från äldre järnåldern.
 8. nationalromantik

  nationalromantik är att hylla gamla traditioner i det egna landet och försöka skapa något nytt utifrån det.
 9. coup

  coup (franska, av latin colaphus, av grekiska kolaphos ’örfil’), slag, stöt, hugg; kupp.

 10. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.