1. ärorika revolutionen

  ärorika revolutionen, engelska the Glorious Revolution, engelsk statsvälvning 1688–89, då den katolske kungen Jakob II avsattes till förmån för sin protestantiska dotter Maria II och hennes likaledes protestantiske gemål, den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien.
 2. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 3. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 4. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet ska vara delat för att friheten ska bevaras.

 5. Church of England

  Church of England, Engelska kyrkan, den nationella kyrka som uppkom i England genom 1500-talets reformation och som efter hand blev moderkyrka för anglikanska kyrkogemenskapen.
 6. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).
 7. ärorik

  ä`rorik adj. ~t ORDLED: äro--rik
  Svensk ordbok
 8. Nassau

  Nassau, tysk dynasti, uppkallad efter en borg med detta namn.
 9. John Churchill Marlborough

  Marlborough, John Churchill, från 1702 hertig av Marlborough, född 26 maj 1650, död 16 juni 1722, engelsk militär, politiker (tory); jämför släktartikel Churchill.
 10. Declaration of Rights

  Declaration of Rights, det dokument som under den ärorika revolutionen (1688–89) i enlighet med det engelska parlamentets krav i februari 1689 godkändes av Vilhelm av Oranien och hans gemål Maria, innan dessa erkändes som regenter efter den störtade Jakob II.