1. äss

  äss, detsamma som ess.
 2. äss

  äss se 1ess
  Svensk ordbok
 3. ässja

  ässja, öppen härd som tidigare användes i smedjor för upphettning av järn- och andra metallämnen för vidare bearbetning.
 4. ässja

  ässj`a subst. ~n ässjor ORDLED: ässj-an
  Svensk ordbok
 5. ess

  ess, äss, serveess, term som används i många olika bollsporter, till exempel bordtennis, tennis och volleyboll, för en direkt vinnande serve.
 6. rexbridge

  rexbridge, en variant av kontraktsbridge där genom budet rex (lat., ’kung’) kung blir högst och äss lägst.
 7. vändåtta

  vändåtta, kortspel för 2–4 deltagare. Spelarna får sju kort vardera; resten bildar en talong (hög med spelkort) med baksidorna upp.
 8. ess

  ess, äss, spelkort med endast ett svittecken.
 9. tärning

  tärning, kub som används för spel av olika slag, med 1–6 prickar (”ögon”) på sidorna placerade så att motstående sidor tillsammans har sju.
 10. ess

  1ess el. äss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ess-et, äss-et
  Svensk ordbok