1. fag

  fagdetsamma som bakteriofag.
 2. ätstörningar

  ätstörningar innebär att man tycker att man har problem med sitt ätande, sin aptit och sin vikt.
 3. brady

  brady-, förled: långsam; ingår i t.ex. bradyfagi ’långsamt ätande’, bradykinesi ’långsamma rörelser’ och bradylali ’långsamt tal’ (på grund av hjärnskada).
 4. storhushåll

  storhushåll, anläggning (t.ex. sjukhus-, skol-, militär-, personal- eller lunchrestaurang) som ska tillgodose allt ätande utanför hemmet.
 5. triclinium

  triclinium, matsal i antika romerska hus, oftast gränsande till atrium.
 6. viktfobi

  viktfobi, ångest över kroppsvikten som visar sig i fixering vid ätande, föda, kalorivärden och kroppsvikt.
 7. bläddror

  bläddror, blädderörter, blåsörter, Utricularia, släkte tätörtsväxter som huvudsakligen förekommer i jordens tropiska områden, men med en del arter som går utanför dessa.
 8. bordsseder

  bordsseder skilde sig tidigare avsevärt mellan stad och landsbygd.
 9. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 10. neofobi

  neofobi, irrationell, stark rädsla eller motvilja mot det som är nytt.