1. gerundivum

  gerundivum, grammatisk term för en latinsk infinit verbform med adjektivisk funktion och böjning.
 2. konsummatoriskt beteende

  konsummatoriskt beteende, behovstillfredsställande beteende (hos djur).
 3. matberoende

  matberoende innebär att man är helt fixerad vid mat.
 4. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.
 5. hästkött

  hästkött har i stora delar av Europa och Orienten ansetts som olämpligt eller varit förbjudet som människoföda – man svalt hellre än förtärde köttet av en häst.
 6. kräftor

  kräftor, de sötvattenlevande arterna inom kräftdjursgruppen Astacura (humrar och kräftor).
 7. kannibalism

  kannibalism, förtärande av hela eller delar av individen av den egna arten.
 8. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 9. julmat

  julmat är sådana maträtter som man äter under julhelgen.