1. hummer

  hummer är ett stort kräftdjur som finns utanför Sveriges västkust, ofta på klippig botten.
 2. skata

  skata, Pica pica, art i familjen kråkfåglar.
 3. brie

  brie, mjuk, fransk dessertost från landskapet Brie, en vitmögelost av komjölk; skalet är ätbart, innehållet milt och aromatiskt, fetthalten 45 %.
 4. Ageröds mosse

  Ageröds mosse är ett område med våtmark vid Ringsjön i Skåne.
 5. grävling

  grävling, Meles meles, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 6. valross

  valross är ett stort säldjur som finns i och omkring Arktis.
 7. hungersnöd

  hungersnöd, en vanligen landsomfattande brist på baslivsmedel, orsakad av missväxt, krig eller handelsblockader.

 8. gråtrut

  gråtrut, Larus argentatus, art i fågelfamiljen måsar.
 9. vildsvin

  vildsvin är ett djur.
 10. nouruz

  nouruz  (persiska 'ny dag'), nyåret enligt den persiska kalendern. Firandet sammanfaller med vårdagjämningen (20, 21 eller 22 mars).