1. ätt

  ätt, detsamma som släkt i fråga om forn- och medeltida förhållanden och om furstliga och adliga släkter.
 2. ätt

  ätt, benämning på del av runraden.
 3. ätt

  ätt subst. ~en ~er ORDLED: ätt-en
  Svensk ordbok
 4. ättebot

  ättebot, ättarbot , böter som erlades som gäld för dråp under äldre medeltid.
 5. ättledning

  ättledning, ritual i det medeltida Norden varigenom en person upptogs i en ätt.
 6. ättesamhälle

  ättesamhälle, samhälle uppbyggt av ätter och släktskapsband.
 7. ättsaga

  ättsaga eller släktsaga är en berättelse om en ätts, familjs eller gårds historia under flera generationer.
 8. ätteklubba

  ätteklubba, släktklubba , dödsklubba, redskap vid åldringsdödande som enligt traditionen skulle ha använts sedan man i familjen kommit överens om att ta livet av någon gamling.
 9. ättikskonserv

  ättikskonserv, halvkonserv innehållande ättiksyra, som hämmar mikroorganismers tillväxt.
 10. ättika

  ättika, färglös vätska framställd genom jäsning av etanolhaltig vätska med hjälp av ättiksyrabakterier eller genom utspädning av ättiksyra med vatten.