1. Oldenburgska ätten

  Oldenburgska ätten, kungaätt, se Oldenburg.
 2. Pfalziska ätten

  Pfalziska ätten, svensk kungaätt, se Pfalz-Zweibrücken.
 3. Erikska ätten

  Erikska ätten, sentida benämning på den kungaätt som härstammade från Erik den helige och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med kung Sverker d.ä:s ättlingar.
 4. estridska ätten

  estridska ätten, dansk kungaätt 1047–1412, härstammande från Sven Tveskäggs dotter Estrid och Ulf jarl.
 5. Sverkerska ätten

  Sverkerska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Sverker d.ä. (död ca 1156) och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med Erik den heliges ättlingar.
 6. Stenkilska ätten

  Stenkilska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Stenkil (död ca 1066).
 7. Jagellonska ätten

  Jagellonska ätten, den gren av den litauiska storfursteätten som var kungaätt i Polen 1386–1572.
 8. ätt

  ätt, detsamma som släkt i fråga om forn- och medeltida förhållanden och om furstliga och adliga släkter.
 9. ätt

  ätt, benämning på del av runraden.
 10. ätt

  ätt subst. ~en ~er ORDLED: ätt-en
  Svensk ordbok