1. ävja

  ävja, förna avsatt i vatten, dvs. sedimenterat dött organiskt material, vilket utgörs av döda planktonorganismer samt djur- och växtdelar liksom humusutfällningar.
 2. ävja

  ävja [ä`vja äv. äv`ja] subst. ~n ORDLED: ävj-an
  Svensk ordbok
 3. ebb

  ebb, benämning både på lågvatten och på den del av tidvattencykeln då vattenståndet sjunker och tidvattenströmmen är riktad ut från kusten.
 4. förna

  förna, dött organiskt material på och i marken vilket fortfarande helt eller delvis har kvar sin ursprungliga struktur och alltså ännu inte brutits ned till oigenkännlighet.
 5. bohusgranit

  bohusgranit rödaktig eller grå granit i norra Bohuslän och närbelägna delar av Østfold i Norge.
 6. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 7. Sotenäs

  Sotenäs, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 8. Everöd

  Everöd, före detta församling i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).
 9. ebb

  ebb subst. ~en ORDLED: ebb-en
  Svensk ordbok