1. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 2. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 3. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 4. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 5. utter

  utter, Lutra lutra, art i familjen mårddjur.
 6. näbbdjur

  näbbdjur, Ornithorhynchus anatinus, den enda arten i kloakdjursfamiljen näbbdjur (Ornithorhynchidae).
 7. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 8. vattendrag

  vattendrag, sammanfattande benämning på strömmar med ytvatten.
 9. ål

  ål, Anguilla anguilla, art i familjen ålfiskar.

 10. sjö

  sjö eller insjö är en vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.