1. successiva relevansens princip

    successiva relevansens princip, processrättslig princip som innebär att den part i en rättegång som har åberopsbördan för ett sakförhållande i vissa fall inte behöver åberopa detta förrän förhållandet ifråga blivit relevant genom motpartens agerande.