1. Åbo

  Åbo, finska Turku, kommun och residensstad i Egentliga Finland (Västra Finlands län), Finland.

 2. åbo

  åbo, i äldre tid allmän benämning på jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom.
 3. åbo

  åbo, äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.
 4. Migrationsinstitutet i Åbo

  Migrationsinstitutet i Åbo, fristående institution, grundad 1974, med uppgift att samla och bevara material samt främja forskning om flyttningsrörelser och etniska frågor.
 5. åbo

  å`bo subst. ~n ~r ORDLED: å--bon
  Svensk ordbok
 6. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 7. Åbo stift

  Åbo stift, stift inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka, se Åbo ärkestift.
 8. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 9. Åbo Underrättelser

  Åbo Underrättelser, finlandssvensk obunden tidning, grundad 1824 i Åbo och 1907 sammanslagen med Åbo Tidning (grundad 1833).
 10. Åbo Morgonblad

  Åbo Morgonblad, finlandssvenskt veckoblad, grundat 1821 i Åbo av Adolph Ivar Arwidsson.