1. åborätt

  åborätt, ärftlig besittningsrätt för landbor på kronojord.
 2. åborätt

  å`borätt subst. ~en ORDLED: å-bo--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. stadgad åborätt

  stadgad åborätt, besittningsrätt, se åborätt.
 4. åbo

  åbo, äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.
 5. stubbe- och röjselrättshemman

  stubbe- och röjselrättshemman, röjda och uppodlade hemman på kronojord, framför allt på kronans skogar i Bergslagen.
 6. kronohemman

  kronohemman, fastighet på jord ägd av kronan.
 7. kronobonde

  kronobonde, arrendator, i äldre tid landbo, på ett kronohemman.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. arrende

  arrende [-en`- el. -en´-] subst. ~t ~n ORDLED: ar-rend-et
  Svensk ordbok