1. ådagalägga

  ådagalägga [å`- el. -da`g-] verb ådagalade ådagalagt, pres. ådagalägger ORDLED: å-daga--lägg-er SUBST.: ådagaläggande, ådagaläggning
  Svensk ordbok
 2. puls

  puls, tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut blod.

 3. manifestation

  manifestation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mani-fest-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. demonstrera

  demonstre´ra verb ~de ~t ORDLED: de-monstr-er-ar SUBST.: demonstrerande, demonstrering; demonstration
  Svensk ordbok
 5. ge

  ge äv. gi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. giver ORDLED: giv-it SUBST.: givande (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok