1. ballad

  ballad kallas inom bl.a. anglosaxisk och nordisk folkloristik och litteraturvetenskap en medeltida episk folkvisegenre.
 2. Sven Nilsson

  Nilsson, Sven, 1787–1883, naturforskare och arkeolog, intendent vid Vetenskapsakademiens zoologiska museum i Stockholm 1828–31, professor i naturalhistoria i Lund 1832–56, prästvigd och kyrkoherde 1838, prost 1839.
 3. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 4. Bahrain

  Bahrain, stat i Persiska viken.

 5. ådagalägga

  ådagalägga [å`- el. -da`g-] verb ådagalade ådagalagt, pres. ådagalägger ORDLED: å-daga--lägg-er SUBST.: ådagaläggande, ådagaläggning
  Svensk ordbok