1. ådergnejs

  ådergnejs, metamorf bergart med smala, vindlande partier av ljusa mineral, främst kvarts och fältspat.
 2. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.
 3. slira

  slira (tyska Schliere, av Schlier, benämning på en typ av lera), inom geologi ett oregelbundet slingrande parti i en bergart eller i jord, vilket skiljer sig från omgivningen i sammansättning eller struktur.
 4. migmatit

  migmatit, metamorf bergart som består av en granitisk komponent (granit, aplit eller pegmatit) och en metamorf, i intim blandning med varandra i en tillräckligt grov skala för att karaktären av blandbergart skall vara tydlig.
 5. Åsele

  Åsele, kommun i Lappland (Västerbottens län).

 6. Medelpad

  Medelpad, landskap i Norrland.

 7. gnejs

  gnejs subst. ~en ~er ORDLED: gnejs-en
  Svensk ordbok
 8. åder

  å´der el. 1å`dra subst. ~n ådror ORDLED: ådr-an
  Svensk ordbok