1. nasir

  nasir, i Bibeln benämning på en man eller kvinna som genom ett löfte för viss tid eller för livstid avskilts för att till Guds ära iaktta vissa särskilda regler (Fjärde Moseboken 6:1–21).
 2. kontrakt

  kontrakt, inom avtalsrätten detsamma som avtal.
 3. ådraga

  ådraga se 2ådra
  Svensk ordbok
 4. kontrahent

  kontrahent, avtalspart, som juridisk term endera av parterna i ett avtal eller en överenskommelse.
 5. ådra

  2å`dra äv. å`draga verb ådrog ådragit ådragen ådragna, pres. ådrar äv. ådrager ORDLED: å--drag-it SUBST.: ådragande
  Svensk ordbok