1. minimilön

  minimilön, den lägsta lön som enligt lag eller kollektivavtal, minimilöneavtal, måste betalas för visst arbete eller till löntagare av viss kategori.
 2. Ate

  Ate, den gudinna som enligt grekisk tro fick människorna att i blind förhävelse ådra sig skuld genom onda handlingar.
 3. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.
 4. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 5. harsyra

  harsyra, Oxalis acetosella, art i familjen harsyreväxter.
 6. Antonín Dvořák

  Dvořák, Antonín, född 8 september 1841, död 1 maj 1904, tjeckisk tonsättare.
 7. Friederike Mayröcker

  Mayröcker, Friederike, född 20 december 1924, död 4 juni 2021, österrikisk författare.

 8. marmor

  marmor, fin- till grovkornig metamorf (omvandlad) bergart.
 9. vild strejk

  vild strejk, arbetsnedläggelse som arbetstagare vidtar utan att den har beslutats av facklig organisation.
 10. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.