1. åh

  åh se 4å
  Svensk ordbok
 2. Sickan Carlsson

  Carlsson, Sickan, 1915–2011, skådespelerska.
 3. baxarvisor

  baxarvisor, baxarramsor, arbetsvisor av det slag som använts för att samordna ett arbetslags anspänning vid tungt kroppsarbete, t.ex. vid baxandet av stenblock eller stockar.
 4. Jayne Mansfield

  Mansfield, Jayne, egentligen Vera Jane Palmer, 1933–67, amerikansk skådespelerska.
 5. Frank Tashlin

  Tashlin, Frank, 1913–72, amerikansk filmregissör.
 6. interjektion

  interjektion är en ordklass.
 7. Synskadades Riksförbund

  Synskadades Riksförbund, SRF, tidigare De Blindas Förening, handikapporganisation, bildad 1889, med syfte att främja de synskadades intressefrågor inom samhällslivets alla områden genom information och opinionsbildning gentemot politiker, andra beslutsfattare och allmänhet.
 8. Ernst Rolf

  Rolf (ursprungligen Johansson), Ernst, 1891–1932, sångare och revyman.
 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. å

  4å el. åh interj.
  Svensk ordbok