1. Lewi Pethrus

  Pethrus, Lewi, född 11 mars 1884, död 4 september 1974, ledare inom pingströrelsen, författare.

 2. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 3. ölkällarkuppen

  ölkällarkuppen, ölhallskuppen, tyska Hitlerputsch, benämning på det kuppförsök som genomfördes av det tyska nazistpartiet 8–9 november 1923 i München.
 4. avlatshandel

  avlatshandel, penningavlat, ett kyrkligt missbruk vid medeltidens slut.

 5. citat

  citat, ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formulering eller passus från tidigare skrift eller tal.
 6. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 7. predikan

  predikan ’kungöra’, ’(lov)prisa’, ’berätta’), i allmän betydelse tal med religiöst eller moraliskt innehåll, ofta framfört inom en gudstjänst.
 8. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).
 9. ironi

  ironi, i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.

 10. monolog

  monolog, ensamtal, en persons samtal med och för sig själv utan (inom skådespelet) närvarande åhörare, ett inslag i alla diktformer men särskilt betydelsefullt (och omstritt) inom dramatiken.