1. kontext

    kontext, inom folkdiktsforskningen de avsnitt av en folkloristisk uppteckning, bandinspelning eller (video)film som utgör ett komplement till själva sagan, sägnen, visan etc.