1. åker

  åker, åkermark, odlad mark, ägoslag främst avsett för jordbruksgrödor, såsom vall- och foderväxter, stråsäd, trindsäd, oljeväxter, rotfrukter och potatis.
 2. Åker

  Åker, före detta församling i Växjö stift, Vaggeryds kommun, Småland (Jönköpings län).
 3. Åker

  Åker, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 4. åkergroda

  åkergroda, Rana arvalis, art i familjen äkta grodor.
 5. åkerbär

  åkerbär, Rubus arcticus, art i familjen rosväxter.
 6. åkerkål

  åkerkål, Brassica rapa ssp. sylvestris, underart till arten B. rapa i familjen korsblommiga växter (arten B. rapa omfattar också underarterna rova och rybs).
 7. åkerbruk

  åkerbruk, åkerns utnyttjande för odling av jordbruksgrödor och för bete.
 8. åkerfräken

  åkerfräken, Equisetum arvense, art i familjen fräkenväxter.

 9. -åker

  -åker, - åkra, ortnamnselement som geografiskt fördelar sig mellan -åker i Mellan- och Nordsverige och -åkra i Sydsverige.
 10. åker

  å´ker subst. ~n åkrar ORDLED: åkr-ar
  Svensk ordbok