1. åkerbruk

  åkerbruk, åkerns utnyttjande för odling av jordbruksgrödor och för bete.
 2. åkerbrukare

  å`kerbrukare subst. ~n äv. åkerbrukarn, plur. ~, best. plur. åkerbrukarna ORDLED: åker--bruk-ar-en
  Svensk ordbok
 3. åkerbruk

  å`kerbruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: åker--bruk-et
  Svensk ordbok
 4. agrikultur

  agrikultur, åkerbruk, jordbruk.
 5. årseldar

  årseldar, folkloristisk benämning på bål som görs upp ute i det fria på vissa helg- eller märkesdagar.

 6. meru

  meru, ett åkerbrukande och boskapsskötande bantufolk i Kenya, bosatt på Mount Kenyas nordöstsluttning.
 7. lanthushållning

  lanthushållning, äldre samlingsbeteckning för ekonomi, skötsel och drift av lantbruksföretag med åkerbruk, husdjursskötsel och skogsbruk jämte binäringar.
 8. makua

  makua, makwa, mato, ett bantutalande åkerbrukande folk i norra Moçambique, där de utgör den största etniska gruppen, och i södra Tanzania.
 9. sladd

  sladd, redskap med tvärställd balk, avsett för utjämning av markytan vid vägunderhåll och vid jordbearbetning i trädgårds- och åkerbruk.
 10. manyika

  manyika, ett åkerbrukande, patrilinjärt folk besläktat med shona som huvudsakligen lever i östra Zimbabwe och västra Moçambique.