1. åkerbrukare

  å`kerbrukare subst. ~n äv. åkerbrukarn, plur. ~, best. plur. åkerbrukarna ORDLED: åker--bruk-ar-en
  Svensk ordbok
 2. åkerbruk

  åkerbruk, åkerns utnyttjande för odling av jordbruksgrödor och för bete.
 3. åkerbruk

  å`kerbruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: åker--bruk-et
  Svensk ordbok
 4. agrikultur

  agrikultur, åkerbruk, jordbruk.
 5. årseldar

  årseldar, folkloristisk benämning på bål som görs upp ute i det fria på vissa helg- eller märkesdagar.

 6. lanthushållning

  lanthushållning, äldre samlingsbeteckning för ekonomi, skötsel och drift av lantbruksföretag med åkerbruk, husdjursskötsel och skogsbruk jämte binäringar.
 7. nandi

  nandi, ett nilo-saharisktalande folk i nordvästra Kenyas bergstrakter, en av flera undergrupper till kalenjin.
 8. Kain

  Kain, enligt Första Moseboken 4 Adams och Evas äldste son.
 9. sladd

  sladd, redskap med tvärställd balk, avsett för utjämning av markytan vid vägunderhåll och vid jordbearbetning i trädgårds- och åkerbruk.
 10. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.