1. åkeri

  åkeri, företag som driver yrkesmässig lastbilstrafik.
 2. åkeri

  åkeri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: åk-eri-et
  Svensk ordbok
 3. Åkeriförbundet

  Åkeriförbundet, egentligen Svenska åkeriförbundet , åkerinäringens branschorganisation, bildad 1917, med syfte att främja den svenska åkerinäringens utveckling.
 4. Transportarbetareförbundet

  Transportarbetareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, fackförbund inom LO som organiserar arbetare inom bl.a. åkerier, taxi, bussföretag, stuveri, bevakning, gummiverkstäder, bensinstationer och tidningsdistribution, bildat 1897.
 5. Vallåkra

  Vallåkra, tätort i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län), 10 km sydöst om Helsingborg; 800 invånare (2016).

 6. Klippan

  Klippan, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 7. transportförmedling

  transportförmedling, förmedling av transportuppdrag.
 8. AB Svelast

  AB Svelast, tidigare Svenska Lastbilsaktiebolaget, Stockholm, helägt dotterbolag i SJ-koncernen, grundat 1937.
 9. radiotelefoni

  radiotelefoni, ursprungligen benämning på radio där tal överförs, till skillnad från radiotelegrafi.
 10. Helsingborg

  Helsingborg, kommun i Skåne (Skåne län); 344 km2, 143 304 invånare (2018).