1. Åklagarmyndigheten

    Åklagarmyndigheten, ÅM, Stockholm, statlig myndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt, bildad 2005.