1. åkomma

  å`komma subst. ~n åkommor ORDLED: å--komm-an
  Svensk ordbok
 2. akutfasprotein

  akutfasprotein, akutfasreaktant, protein i blodet som kraftigt ökar i koncentration när kroppen drabbas av en akut åkomma eller skada med starkt inslag av inflammatorisk reaktion, dvs. med feber, smärtor, ömhet m.m.
 3. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).
 4. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 5. bältros

  bältros, herpes zoster, virussjukdom som angriper huden inom en känselnervs försörjningsområde, t.ex. likt ett ”bälte” runt ena kroppshalvan.
 6. älvor

  älvor, övernaturliga väsen som i svensk tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen, vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
 7. perniciös anemi

  perniciös anemi, en i Sverige ej ovanlig form av anemi som beror på bristande upptag av vitamin B 12 från födan, vilket leder till störd utmognad av de blodbildande cellerna i benmärgen.
 8. alkoholbetingade sjukdomar

  alkoholbetingade sjukdomar, åkommor som betingas av alkoholberusning eller av långvarigt överbruk av alkohol.
 9. kiropraktik

  kiropraktik, chiropraktik, läran om behandling av vissa funktionella störningar och smärttillstånd i människans rörelseapparat, främst i leder och muskler, med hjälp av en speciell justeringsteknik.
 10. läkemedel

  läkemedel är ämnen som man använder för att bota sjukdom, för att hindra att man blir sjuk eller för att ta reda på om man har en sjukdom.