1. arbetslivsorientering

    arbetslivsorientering, verksamhet inom skolan med syfte att ge eleverna kontakt med arbetslivet.
  2. arbetsmiljöbrott

    arbetsmiljöbrott, brott mot liv och hälsa som innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat för att förebygga ohälsa eller olycksfall.
  3. åligga

    å`ligga verb ålåg ålegat, pres. åligger ORDLED: å--ligg-er SUBST.: åliggande
    Svensk ordbok