1. ÅM

  ÅM, förkortning för Åklagarmyndigheten.
 2. åm

  åm, fat, gammal svensk volymenhet för ”våta varor”, varvid 1 åm ≈ 157 liter.
 3. åm

  åm subst. ~en ~ar ORDLED: åm-en
  Svensk ordbok
 4. Åklagarmyndigheten

  Åklagarmyndigheten, ÅM, Stockholm, statlig myndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt, bildad 2005.
 5. lek

  lek, verksamhet som sker ”som om”, låtsasverksamhet.
 6. fat

  fat, gammalt svenskt volymmått för flytande varor, även benämnt åm, som dock i en del sammanhang inte överensstämmer med fat.
 7. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 8. Värmland

  Värmland, landskap i Svealand.

 9. älvdalsmål

  älvdalsmål, sammanfattande benämning på de särpräglade folkmålen längs Österdalälven i och omkring Älvdalen i västra Dalarna (jämför Dalarna, Dialekter), men även på folkmålen i Älvdals härad i nordligaste Värmland (jämför Värmland, Dialekter), främst de mål som talas i bygderna längs Klarälven och de norskinfluerade målen i norra Fryksdalen, där dialekten i Södra Finnskoga räknas som en finnbygdsvariant av det norska solørmålet.
 10. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.