1. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 2. Fyrisån

  Fyrisån, å i Uppland.
 3. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 4. Svartån

  Svartån är Närkes största vattendrag.
 5. Gamla Uppsala

  Gamla Uppsala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 19 091 invånare (2016).

 6. Rönne å

  Rönne å är en å i Skåne.
 7. Ängelholm

  Ängelholm, församling i Lunds stift, Ängelholms kommun, Skåne (Skåne län); 21 815 invånare (2016).

 8. Helge å

  Helge å , Helgeå, Helgeån, 190 km lång å som avvattnar en del av småländska höglandet och nordöstra Skåne (totalt 4 775 km 2).
 9. Fylleån

  Fylleån, å i södra Halland.
 10. Nissan

  Nissan är en å i Halland och Småland.