1. ångackumulator

    ångackumulator, anordning för lagring av energi, förr använd inom industrier med starkt varierande ångbehov, t.ex. cellulosa- och kemiindustri.
  2. uppfinning

    uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.