1. ånga

  ånga, gas som befinner sig i eller nära det tillstånd då den kan kondensera.
 2. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 3. Ånge

  Ånge, kommun i Medelpad och Jämtland (Västernorrlands län).

 4. ånga av

  ånga av, inom kokkonsten: hälla av kokvätskan från ett kokt livsmedel, t.ex. potatis, för att sedan ställa kokkärlet på svag värme utan lock så att fuktigheten försvinner.
 5. gejser

  gejser är en het källa som då och då sprutar ut hett vatten och vattenånga som en fontän.
 6. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 7. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 8. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 9. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 10. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).