1. ånga

  ånga, gas som befinner sig i eller nära det tillstånd då den kan kondensera.
 2. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 3. Ånge

  Ånge, kommun i Medelpad och Jämtland (Västernorrlands län).

 4. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 5. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 6. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 7. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 8. ånga av

  ånga av, inom kokkonsten: hälla av kokvätskan från ett kokt livsmedel, t.ex. potatis, för att sedan ställa kokkärlet på svag värme utan lock så att fuktigheten försvinner.
 9. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 10. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.