1. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.
 2. ångest

  ång´est subst. ~en ORDLED: ång-est-en
  Svensk ordbok
 3. pan-ångest

  pan-ångest, intensiv och genomsyrande känsla av att något fruktansvärt håller på att hända, t.ex. ens egen eller anhörigas nära förestående död.
 4. ångestsyndrom

  ångestsyndrom, irrationell ångest som förekommer med panikattacker ( paniksyndrom) och utan panikattacker (generaliserat ångestsyndrom, på engelska generalized anxiety disorder, GAD).
 5. ångestneuros

  ångestneuros, annan benämning på ångestsyndrom.
 6. ångestneuros

  ång`estneuros subst. ~en ~er ORDLED: ång-est--neur-os-en
  Svensk ordbok
 7. ångestfull

  ång`estfull adj. ~t ORDLED: ång-est--full
  Svensk ordbok
 8. ångestfylld

  ång`estfylld adj. ångestfyllt ORDLED: ång-est--fyll-da
  Svensk ordbok
 9. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 10. Guernica

  Guernica, Guernica y Luno, baskiska Gernika, stad i provinsen Vizcaya, Baskien, Spanien, 20 km nordöst om Bilbao; 16 900 invånare (2016).