1. Lidan

  Lidan, å i Västergötland; 95 km lång.
 2. Fyrisån

  Fyrisån, å i Uppland.
 3. Emån

  Emån, vattendrag i östra Småland; längd 220 km.
 4. Möckeln

  Möckeln är en sjö i södra Småland.
 5. Lödde å

  Lödde å, Löddeån , nedre delen av Kävlingeån i sydvästra Skåne.
 6. Forsakarsbäcken

  Forsakarsbäcken, Vittskövleån , bildar vattenfallet Forsakar.
 7. Klingavälsån

  Klingavälsån, å i Skåne.
 8. Huskvarnaån

  Huskvarnaån, å i norra Småland som avvattnar ett 663 km 2 stort skogsområde, med sjöarna Stora Nätaren och Ylen.
 9. Tämnaren

  Tämnaren, sjö i norra Uppland, 40 km nordväst om Uppsala; 39 km 2.
 10. Nossan

  Nossan, slättå i Västergötland; 100 km lång. N. flyter norrut och mynnar i Dättern, en vik av Vänern.