1. år

  år, tidsenhet som har den internationella beteckningen a och vars längd bestäms av jordens omloppstid i sin bana kring solen.
 2. år

  år subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: år-et
  Svensk ordbok
 3. astronomiskt år

  astronomiskt år, den tid som jorden behöver för att fullborda ett omlopp runt solen.
 4. kosmiskt år

  kosmiskt år, tiden för solsystemet att röra sig ett varv i dess omloppsbana runt Vintergatans centrum; ca 225 miljoner år.
 5. anomalistiskt år

  anomalistiskt år, jordens omloppstid runt solen räknad i förhållande till perihelium, dvs. 365 dygn 6 h 13 min 52,5 södra
 6. tropiskt år

  tropiskt år, den tidrymd under vilken solen i sin skenbara rörelse längs ekliptikan beskriver ett helt varv i förhållande till vårdagjämningspunkten.
 7. sideriskt år

  sideriskt år, jordens omloppstid kring solen mätt med en (idealisk) stjärna som referenspunkt.
 8. hydrologiskt år

  hydrologiskt år, kontinuerlig tolvmånadersperiod som valts för att ge ett optimalt samband med årliga cykler vid presentation av hydrologiska data.
 9. År 2001 – ett rymdäventyr

  År 2001 – ett rymdäventyr, originaltitel 2001 – A Space Odyssey, brittisk film i regi av Stanley Kubrick (premiär 1968).
 10. kol-fjorton-år

  kol-fjorton-år, kol-14-år, 14C-år, år erhållna som resultat av kol-14-datering.