1. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 2. pingviner

  pingviner, Spheniscidae, den enda familjen i ordningen pingvinfåglar.
 3. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 4. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.
 5. dykare

  dykare, dykarbaggar, Dytiscidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 4 000 arter, varav 150 i Sverige, bl.a. i släktena Dytiscus, Hydroporus, Agabus och Ilybius.
 6. båt

  båt, farkost för färd på vatten, framdriven med hjälp av paddlar, åror, segel eller motor och som uppfyller Arkimedes princip.

 7. fartyg

  fartyg, vattenburen farkost.
 8. galär

  galär, krigsfartyg för rodd och segling, använt från antiken till och med 1700-talet.
 9. barkass

  barkass, den största och bärigaste av de båtar som medförs på ett större örlogsfartyg.
 10. roddbåt

  roddbåt, båt avsedd att drivas med åror.