1. lyte

    lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.
  2. åse

    å`se verb åsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: å--ser SUBST.: åsyn
    Svensk ordbok