1. En clowns åsikter

  En clowns åsikter, Ansichten eines Clowns, roman av den tyske författaren Heinrich Böll, utgiven 1963.

 2. objektiv

  objektiv är den som tar hänsyn bara till fakta och inte till åsikter och känslor.
 3. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 4. tendens

  tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett sätt som ibland bara är antytt.
 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 7. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 8. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 9. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 10. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.