1. åskådliggöra

  å`skådliggöra verb åskådliggjorde åskådliggjort, pres. åskådliggör ORDLED: å-skåd-lig--gjor-de SUBST.: åskådliggörande
  Svensk ordbok
 2. befolkningspyramid

  befolkningspyramid, en diagramtyp som används för att åskådliggöra en befolknings ålders- och könssammansättning.
 3. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 4. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 7. representativt urval

  representativt urval, urval som är likt den population ur vilken urvalet valts i alla viktiga avseenden, t.ex. bakgrundsvariabler som ålder och kön för grupper av individer eller storlek och bransch för grupper av företag.
 8. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 9. molekylmodell

  molekylmodell, tredimensionell modell som åskådliggör en molekyls struktur och steriska egenskaper.
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.