1. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 2. åska

  2ås`ka verb ~de ~t ORDLED: åsk-ar SUBST.: åskande; 1åska
  Svensk ordbok
 3. åska

  1ås`ka subst. ~n åskor ORDLED: åsk-an
  Svensk ordbok
 4. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 5. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 6. JHVH

  JHVH, det viktigaste gudsnamnet inom judendomen, namnet på Israels gud.
 7. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 8. blixt

  blixt, kortvarig elektrisk urladdning i åskmoln, från åskmoln till åskmoln eller mellan åskmoln och mark.
 9. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 10. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).