1. åt

  åt se äta
  Svensk ordbok
 2. åt

  3åt subst. ~et ORDLED: åt-et
  Svensk ordbok
 3. åt

  2åt adv.
  Svensk ordbok
 4. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 5. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende

  Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, se RFHL.
 6. sitta åt

  sitta å´t verb satt suttit, pres. sitter ORDLED: sitt-er
  Svensk ordbok
 7. gå åt

  gå å´t verb gick gått, pres. går SUBST.: åtgång (till 1)
  Svensk ordbok
 8. hjälpas åt

  hjälpas å´t verb hjälptes hjälpts ORDLED: hjälp-as
  Svensk ordbok
 9. ta åt

  ta å´t verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 10. göra åt

  göra å´t verb gjorde gjort, pres. gör ORDLED: gjor-de SUBST.: åtgörande (till 2)
  Svensk ordbok